Wonen in de Meanderhof

Bewoners van de Meanderhof hebben hun eigen woning, eigen gezin, eigen werk en eigen leven. Maar daarnaast is er iets extra’s.

Wonen in de Meanderhof betekent namelijk ook:

  • een woonomgeving waarin sociaal contact wordt bevorderd.
  • plekken in de tuinen voor rust en afzondering.
  • diversiteit van bewoners, huur en koop, gezinswoningen en appartementen.
  • verschillende leeftijden, kleine kinderen maar ook ouderen.
  • een levendige bewonersvereniging met ruimte voor kleinschalige activiteiten.
  • gebruik van een gezamenlijke ontmoetingsruimte voor vergaderingen, feesten enz. Deze ruimte kan door bewoners gereserveerd worden voor yoga, koor, trainingen etc.
  • Veel gezamenlijk groen. Dat ook gezamenlijk onderhouden moet worden…

De natuur in drie gezamenlijke tuinen vormt de kern van de Meanderhof. De Voorhof is de grootste gezamenlijke tuin. Daarnaast hebben we De Achterhof en de Buitenhof. Sinds het voorjaar 2014 is een braakliggend terrein achter de Meanderhof in bruikleen van de gemeente. Daarin staan moestuinbakken, klimbomen en een wilgentenen hut.

We organiseren regelmatig activiteiten. Eens per twee maanden is er een bewonersvergadering. Eens per maand werken we in de tuin. Iedere bewoner is verplicht minstens enkele dagen per jaar te werken. Er is soms een tijdje een eetgroep. Er is wekelijks yoga in de Hofkamer. Een filmavond. Buiten broodjes bakken in de zomer. Of pizza’s in de leemoven in de Achterhof. Soepcafe op de vrijdag.

werken in de tuin op de maandelijkse groendag

bouw van de pizza-over

bouw van de pizza-oven in de Achterhof

 

Verder wordt groot gereedschap vaak gedeeld. Er zijn gezamenlijke ladders voor ramen wassen.

Gereedschap wordt gedeeld. Er zijn gezamenlijke ladders voor ramen wassen. Er is een Greenwheels auto. Ook zijn er andere auto-deel-initiatieven.

 

110917

er is altijd wel iemand om mee te spelen…