geschiedenis

De wortels van de Meanderhof liggen in de jaren negentig in Zwolle-Zuid. Daar wordt na een proces van enkele jaren in 1997 volgens de idealen van de organisatie Mens- en Milieuvriendelijk Wonen Zwolle (MMWZ), de Bongerd gerealiseerd. Een duurzaam project van 37 woningen, een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang. Op het moment dat de Bongerd wordt opgeleverd, blijkt er veel animo om een tweede project te realiseren.

Een klein groepje gaat in 1998 aan de slag om ideëen te ontwikkelen en een geschikte plek te zoeken. De eerste fase kost veel tijd.

Het is moeilijk om een goede plek te vinden om te bouwen. Hoewel niet meteen bij iedereen favoriet, komt uiteindelijk de nieuwbouwwijk Stadshagen in beeld, aan de noordwest zijde van de stad.

In 2001 worden de eerste formele stappen ondernomen. Er wordt een vereniging opgericht (MMWZ Stadshagen) en er worden afspraken gemaakt met woningstichting DeltaWonen om samen te werken.

Daarna begint het. Er wordt door de beoogde bewoners vergaderd, gebrainstormd, getekend, overlegd, gelachen, gehuild, onderhandeld en gedroomd.

Binnen de gegeven mogelijkheden en beperkingen voeren de aanstaande bewoners zelf de regie. De bewoners zitten bijvoorbeeld zelf aan tafel bij alle bouwvergaderingen tussen deltaWonen, architect en aannemer.

Het stedenbouwkundig plan, de ontwerpen, procedures ten aanzien van de woningverdeling, ambities op het gebied van duurzaamheid en het ontwerp van de gemeenschappelijke tuinen worden allemaal besproken en er worden samen keuzes gemaakt in ledenvergaderingen en tijdens ‘knopenhakdagen’. De toekomstige bewoners krijgen daarbij veel ruimte van DeltaWonen.

De verenigingsleden kiezen zelf een architect: Frans van der Werf uit Zandvoort. Een architect met veel ervaring met bewonersparticipatie, vrij indeelbare woningen en duurzaam bouwen: kort filmpje over ontwerp van de Meanderhof.

Met wethouder en ambtenaren van de gemeente Zwolle is ook contact, onder meer over de exacte locatie van de hof en stedenbouwkundige aspecten. Het proces duurt uiteindelijk jaren langer dan verwacht en gehoopt, zodat sommige (soms heel actieve) leden afhaken, terwijl nieuwe (vaak ook weer actieve) leden zich aandienen.

Na een traject van offertes opvragen en gesprekken voeren komt uiteindelijk Kingma Bouw BV uit Lelystad in beeld als aannemer en bouwer van de Meanderhof.

 

Uiteindelijk krijgen de eerste bewoners in augustus 2007 de sleutel van hun huis.

Eind februari 2008 worden de laatste woningen betrokken.