lid worden & wachtlijst

Je kunt lid worden van de Meanderhof. Potentiële leden wonen twee bijeenkomsten van de vereniging bij. Ledenvergaderingen en groendagen (onderhoud gezamenlijke tuinen) zijn het meest geschikt. Data van activiteiten vind je onder AGENDA.

Na het bijwonen van de twee bijeenkomsten volgt een kennismakingsgesprek. De bedoeling daarvan is om zeker te stellen dat jij een goed beeld hebt van het wonen in de Meanderhof. En dat wij weten dat je bewust kiest voor het wonen hier, met bijbehorende verplichtingen, zoals lidmaatschap en groenonderhoud. Na het kennismakingsgesprek betaal je het lidmaatschapsgeld. Zodra de betaling binnen is krijg je een lidnummer.

Alle bewoners van de Meanderhof moeten lid zijn van de vereniging, zowel kopers als huurders.

Bewoners van de Meanderhof betalen in 2022 de volgende bedragen voor lidmaatschap (inclusief 10% korting bij doorlopende incassomachtiging). In dat bedrag zit ook de bijdrage voor de huur en exploitatie van de gezamenlijke Hofkamer. Bewoners betalen per maand:

  • 2 volwassenen 20,00 per maand.
  • 1 volwassene 15,00 per maand.

Leden die buiten de Meanderhof wonen, betalen niet voor de Hofkamer. Zij betalen per jaar (inclusief 10% korting met doorlopende incassomachtiging):

  • huishouden met 2 volwassenen 30,00 per jaar.
  • huishouden met 1 volwassene 15,00 per jaar.

Koopwoningen

Wij hebben 32 koopwoningen. Dat zijn vooral eengezinswoningen (verschillende grootte) en enkele koopappartementen. Als er een woning vrij komt, krijgen leden van de Meanderhof voorrang. Als er geen kandidaat is, wordt de woning aangeboden aan leden van de andere MMWZ-projecten in Zwolle: De Nooten en De Bongerd. Daarna komt de woning op de vrije markt.

Huurwoningen

Op dit moment is geen huurwoning beschikbaar.

De Meanderhof heeft 21 sociale huurwoningen. Tien eengezinswoningen, twee ’torenwoningen’ en negen appartementen, waarvan één op de begane grond. De appartementen hebben geen lift. Als je lid bent van de vereniging kun je in aanmerking komen voor een huurwoning. We houden een wachtlijst bij. Toewijzing gaat op volgorde van de wachtlijst nummers. Voor de eengezinswoningen geldt voorrang voor huishoudens van 3 of meer personen. Voor appartementen geldt voorrang voor 1 of 2 persoonshuishoudens.

De verhuurder DeltaWonen stelt inkomenseisen aan de huurders omdat het sociale woningen betreft. Dat betekent dat huurtoeslag mogelijk is. Niet iedereen kan dus in aanmerking komen voor een huurwoning.

Huurprijzen

Voor alle huurwoning is huurtoeslag mogelijk (afhankelijk van je inkomen en vermogen). De hoogte van de huurprijs is afhankelijk van het inkomen van de huurder, maar niet altijd onder de grens voor huurtoeslag.

Wachttijd

De wachttijd voor eengezins-huurwoningen is erg lang. De kans op een eengezinswoning (huur) binnen een paar jaar is zo goed als nihil. Dat komt omdat er maar weinig mensen vertrekken uit een eengezins-huurwoning. Huur-appartementen komen vaker beschikbaar.

Meer informatie over de procedure kun je hier lezen. Procedure lid worden. Interesse of aanmelden? Mail naar het secretariaat: secretariaat@meanderhof.nl.

Nieuwe projecten

In 2020 is een nieuw mens- en mileuvriendelijk-wonen project gestart in Zwolle-Stadshagen. Heb je interesse? Mail naar mmwzdetippe@gmail.com. Ook startte een ander initiatief: Klein Wonen Zwolle. Meer informatie http://www.kleinwonenzwolle.nl/