zonnepanelen

De woningen zijn in 2007 gebouwd met een zonneboiler. Deze installatie zorgt voor het warme tapwater wanneer de zon schijnt en reduceert daardoor het gasverbruik.
Veel bewoners hebben inmiddels daarnaast ook een eigen PV-systeem geplaatst: extra zonnepanelen geplaatst op het dak voor opwekking van elektriciteit.

Daarnaast is er ook nog een gezamenlijk zonnestroomsysteem. Het systeem is eigendom van alle bewoners. In 2011 heeft de vereniging dit laten plaatsen op de daken die daarvoor het beste geschikt waren. Het plan is gelanceerd tijdens het Klimaatstraatfeest begin 2009. Doel van deze actie was verduurzamen en energiebesparing in je eigen straat. Dit zonnestroomsysteem heeft de provinciale prijs voor de BesteBurenactie opgeleverd.

In 2012 is het collectieve zonnestroomsysteem feestelijk geopend door de wethouder.

De zonnepanelen zijn in goed overleg met DeltaWonen op de daken van twee huurwoningen in het project geplaatst. Het systeem produceert locale en duurzame electriciteit uit zonneschijn. De jaarlijkse productie is voldoende voor het verbruik van anderhalf huishouden. Het systeem is eigendom van alle bewoners, de opbrengst komt ook ten goede aan alle bewoners.

Voordelen van een eigen zonnestroomsysteem:

  • Zonnepanelen gaan lang mee en zijn storingsarm
  • Zonnepanelen zijn veilig en veroorzaken geen hinder voor de omgeving
  • Met zonnepanelen is al veel ervaring opgedaan
  • Investeren in zonnepanelen is een rendabele investering
  • Opwekking van duurzame elektriciteit past bij onze mens- en milieuvriendelijke wijk
  • Zonnepanelen zichtbaar op het dak versterkt het duurzame imago van de wijk