welkom

Wonen in een Vinex-wijk, maar niet kil en onpersoonlijk. In harmonie met de natuur, in verbondenheid met elkaar en ter inspiratie van de wereld.

Welkom op de website van de Meanderhof in Zwolle.

De Meanderhof is een groene, aantrekkelijke en zoveel mogelijk milieuvriendelijk gebouwde buurt. Een buurt waar mensen zich thuis voelen. Waar ruimte is voor verschillende mensen, samenlevingsvormen en ideeën.

Een buurt die door bewoners zelf beheerd en onderhouden wordt. De Meanderhof ligt in de Zwolse wijk Stadshagen aan de Wagenschuurstraat en Tiendschuurstraat. De 53 woningen bestaan uit zowel appartementen als eengezinswoningen en uit zowel huur- als koopwoningen. Er zijn 32 koopwoningen en 21 sociale huurwoningen, variërend van 100 m² tot 210 m². 

Meer informatie over beschikbaarheid van woningen is hier te vinden.

Privacyverklaring

Als je je meldt als belangstellende of als lid van onze vereniging, geef je ons een aantal persoonsgegevens: je naam, adres, mailadres en telefoonnummer(s). Bij betaling van contributie of donatie geef je ons ook je bankrekeningnummer. Wij gebruiken die persoonsgegevens alleen voor onze communicatie met jou, en -als dat aan de orde komt- om je als kandidaat voor een woning door te geven. Je hebt op elk moment het recht om je informatie te zien of te wijzigen.