top of page
pizza eten

Meanderhof

Zwolle Stadshagen

Wonen in een mens- en milieuvriendelijke omgeving

De Meanderhof is een groene, aantrekkelijke en zoveel mogelijk milieuvriendelijk gebouwde buurt. Een buurt waar mensen zich thuis voelen. Waar ruimte is voor verschillende mensen, samenlevingsvormen en ideeën.

Een buurt die de bewoners zelf beheren en onderhouden.

 

De Meanderhof ligt in de Zwolse wijk Stadshagen aan de Wagenschuurstraat en Tiendschuurstraat. De 53 woningen bestaan uit zowel appartementen als eengezinswoningen en uit zowel huur- als koopwoningen.

Er zijn 32 koopwoningen en 21 sociale huurwoningen, variërend van 100 m² tot 210 m². 

 

de tuin

Bewoners van de Meanderhof hebben hun eigen woning, eigen gezin, eigen werk en eigen leven. Maar daarnaast is er iets extra’s.

Wonen in de Meanderhof betekent namelijk ook een woonomgeving waarin sociaal contact wordt bevorderd, diversiteit van bewoners, huur en koop, gezinswoningen en appartementen, een levendige bewonersvereniging met ruimte voor kleinschalige activiteiten.

Samen hebben wij een gezamenlijke ontmoetingsruimte. Bewoners kunnen daar activiteiten organiseren, zoals een yogaklasje voor de buurt, een eetgroep, film of een meditatieclubje. Verder zijn er vaak familiefeestjes. En oliebollen bakken op 31 december is een traditie. 
Bewoners betalen een maandelijkse bijdrage voor de huur van deze ruimte en voor de andere gezamenlijke kosten.

De tuinen

De natuur in drie gezamenlijke tuinen vormt de kern van de Meanderhof. De Voorhof is de grootste gezamenlijke tuin. Daarnaast hebben we De Achterhof en de Buitenhof.

Eens per maand werken we in de tuin. Iedere bewoner is verplicht minstens enkele dagen per jaar te werken. 

We delen tuingereedschap en ladders voor ramen wassen.

Zwolle

In Zwolle bestaan drie projecten op basis van de uitgangspunten van Mens- en Milieuvriendelijk Wonen Zwolle.

1. De Bongerd in Zwolle-Zuid met 38 woningen, opgeleverd in 1997.

2. Onze Meanderhof, met 53 woningen, opgeleverd in 2008.

3. De Nooten in de wijk Holtenbroek: 36 woningen, opgeleverd in 2014.

Op dit moment wordt een vierde project gerealiseerd: De Tippe. 

bottom of page