top of page
ontwerp meanderhof

Geschiedenis van de Meanderhof

Mens- en Milieuvriendelijk Wonen Zwolle (MMWZ) realiseert in 1997 de Bongerd in Zwolle-zuid. Er blijkt veel animo om een tweede project te realiseren. Een klein groepje start daarmee in 1998.

De nieuwbouwwijk Stadshagen komt in beeld. In 2001 worden de eerste formele stappen ondernomen. Er wordt een vereniging opgericht (MMWZ Stadshagen) en er worden afspraken gemaakt met woningstichting DeltaWonen om samen te werken.

Dan begint een traject van vergaderen, brainstormen, tekenen, overleggen, lachen, huilen en dromen.

ontwerp meanderhof

Alle keuzes worden samen gemaakt in ledenvergaderingen en tijdens ‘knopenhakdagen’. De toekomstige bewoners krijgen daarbij veel ruimte van DeltaWonen.

De vereniging kiest in 2004 zelf een architect: Frans van der Werf uit Zandvoort. Een architect met veel ervaring met bewonersparticipatie, vrij indeelbare woningen en duurzaam bouwen.

ontwerp meanderhof

lang proces

Het proces duurt uiteindelijk jaren langer dan verwacht en gehoopt, zodat sommige leden afhaken, terwijl nieuwe zich aandienen.

Met de gemeente Zwolle is intensief contact, onder meer over de exacte locatie van de hof en stedenbouwkundige aspecten.

start bouw

2006 start bouw

Na een traject van offertes opvragen en gesprekken voeren komt uiteindelijk Kingma Bouw BV uit Lelystad in beeld als aannemer en bouwer van de Meanderhof.

actieve rol

Binnen de gegeven mogelijkheden en beperkingen voeren de aanstaande bewoners zelf de regie. De bewoners zitten bijvoorbeeld zelf aan tafel bij alle bouwvergaderingen tussen DeltaWonen, architect en aannemer.

de bouw van de huizen

2007 oplevering

​De eerste bewoners krijgen in augustus 2007 de sleutel van hun huis.

 Eind februari 2008 zijn de laatste huizen klaar.

Daarna begint de gezamenlijke inrichting van de drie tuinen en de ontmoetingsruimte.

nieuwe huizen
bottom of page