top of page

Privacy verklaring

De Meanderhof is een rechtspersoon en als vereniging ingeschreven in de Kamer van Koophandel met nummer KVK 05068083. Onze doelstellingen en bezigheden staan op de website www.meanderhof.nl. Je kunt ons bereiken via secretariaat@meanderhof.nl.

Welke gegevens bewaren wij en waarom?

Wij hebben een ledenlijst. Daarop staan naam, adres en andere contactgegevens. Die lijst wordt beheerd door onze secretaris. E-mail adressen gebruiken wij om leden te informeren over praktische zaken die te maken hebben met de vereniging, zoals ledenvergaderingen.

Waar en hoe bewaren wij jouw gegevens?

​Wij gebruiken jouw gegevens vooral digitaal. We maken daarbij gebruik van internet-provider BHosted en van de diensten van Google. Als jij ons mailt, dan slaat BHosted die berichten op, op hun server. Wij hebben met BHosted en met Google een verwerkingsovereenkomst gesloten. BHosted stuurt de mail door naar ons gmail-account.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

​Zolang je lid bent van onze vereniging bewaren wij jouw NAW, e-mailadres en telefoonnummer. Contactgegevens van oud-leden bewaren wij maximaal 20 jaar. Contactgegevens van anderen, zoals kandidaat-leden of journalisten, bewaren wij maximaal 3 jaar.

Beveiliging

Jouw persoonsgegevens, zoals die staan op een ledenlijst, en jouw rekeningnummer voor incasso van de contributie, staan op de PC van de secretaris en de penningmeester van onze vereniging. De NAW gegevens van de bewoners verspreiden we jaarlijks digitaal en/of geprint onder de bewoners. De persoonsgegevens op de PC van de secretaris en de penningmeester zijn beveiligd met een wachtwoord. Alle persoonlijke computers die wij gebruiken om jouw gegevens te openen zijn ook vergrendeld met een wachtwoord. Maar we hebben geen controle over wat andere bewoners of leden doen met jouw gegevens nadat we die via verspreid hebben.

Bezwaar of meer informatie?

​Je kunt bij ons je gegevens inzien, en vragen om aanpassing of verwijdering. Als je daarna niet tevreden bent over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page